Keltský Horoskop

Keltský horoskop

Keltský horoskop, podobně jako u zvěrokruhu, přiřazuje symboly k období narození člověka. Keltové díky pevnému spojení s přírodou keltský horoskop vypracovali i z úcty ke stromům, které brali jako součást svého kmene. A tak vznikl keltský horoskop, také nazývaný stromoskop.

Keltský horoskop - historie

Keltové byli rozsáhlé skupiny kmenů žijících na území Evropy v období starověku. V keltských pověstech není žádnou výjimkou symbolika přerodu člověka ve strom. I to dokazuje, jakou úctu měli Keltové ke stromům, které jim byli domovem, obživou i inspirací. Základ pro keltský horoskop vytvořili keltští kněží, mágové a učenci – druidové, kteří byli pověstní svým vztahem k přírodě, jež je inspirovala právě k přirovnání vlastností k určitému stromu.

Keltský horoskop – stromoskop

Keltský horoskop začíná listopadem, neboť v tomto měsíci začínal i keltský rok svátkem Samhaim. Během celého roku se střídá celkem dvacet jedna různých stromů po desetidenních obdobích, proto se většina těchto znamení opakuje dvakrát a některé i třikrát. Obzvláště významná období pro keltský kalendář jsou jarní a podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat. V tomto čase je stromoskop pro zrozence těchto znamení obzvláště příznivý.

Vzhledem k tomu, že Keltové neměli úplně přesný kalendář, který počítal s přestupnými roky, je nutno počítat s posunem až o tři dny, tedy lidé narození ve dnech začátku daného stromu mají také vlastnosti stromu předcházejícího.

JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

1. Zadejte měsíc narození
2. Zadejte den narození
3. Klikněte na "Přejít na znamení"

Vybráno datum>>

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: